نمایش 9 24 36

چیپ ایمو بلایزر ال 90

۱۴۰,۰۰۰ تومان
مناسب برای خودروی ال 90 عمل قفل شدن  در خودروهای قدیمی توسط سیستم قفل کننده الکتریکی یا ایموبلایزر انجام می شد، ایموبلایزر

چیپ ایمو بلایزر برلیانس H220-H230

۱۴۰,۰۰۰ تومان
مناسب برای خودرو های برلیانس H220-H230 عمل قفل شدن  در خودروهای قدیمی توسط سیستم قفل کننده الکتریکی یا ایموبلایزر انجام می شد،

چیپ ایمو بلایزر جیلی

۱۴۰,۰۰۰ تومان
مناسب برای خودرو های جیلی  عمل قفل شدن  در خودروهای قدیمی توسط سیستم قفل کننده الکتریکی یا ایموبلایزر انجام می شد، ایموبلایزر

چیپ ایمو بلایزر زیمنس اورجینال 7935

۷۰۰,۰۰۰ تومان
مناسب برای خودرو های ایران خودرو و سایپا عمل قفل شدن  در خودروهای قدیمی توسط سیستم قفل کننده الکتریکی یا ایموبلایزر انجام

چیپ ایمو بلایزر زیمنس چینی 7935

۱۸۵,۰۰۰ تومان
مناسب برای خودرو های ایران خودرو عمل قفل شدن  در خودروهای قدیمی توسط سیستم قفل کننده الکتریکی یا ایموبلایزر انجام می شد،

چیپ ایمو بلایزر ساژم اورجینال 7936

۱۳۰,۰۰۰ تومان
مناسب برای خودرو های ایران خودرو و سایپا عمل قفل شدن  در خودروهای قدیمی توسط سیستم قفل کننده الکتریکی یا ایموبلایزر انجام