author-avatar

درباره بابک امیر

بابک مهری از سال 1390 فعالیت خود را در رشته سویچ خودرو اغاز کرد وی اکنون یکی از قویترین تکنسین ها و وارد کننده های سویچ و ریموت خودرو در ایران میباشد