424 روز پیش
بازدید 1791 بدون دیدگاه

آموزش نصب سیم‌های قفل مرکزی انواع دزدگیر خودرو

 • روش اول (مستقیم به پمپ)

  زمانی که نیاز باشد سیم‌های دزدگیر مستقیم به پمپ داخل درب راننده متصل شود، این روش کاربرد دارد. مثلاً در پرایدهای مدل ۱۳۸۹ به پایین که داخل درب پمپ دارند ولی دو عدد سیم محرک به جایی متصل نیست، استفاده می‌شود.

  روش دوم (منفی)

  این روش به روش پژویی نیز معروف است. زمانی از این روش استفاده می‌شود که در خودرو دو عدد سیم پیدا کنیم که با تحریک منفی به یک کدام درب‌ها قفل شوند و با تحریک منفی به سیم دیگر درب‌ها باز شوند.

  روش سوم (۱۳۲/۲۰۶)

  این روش نیز اوایل برای نصب دزدگیر روی پژو ۲۰۶ رایج شد و به نام همین خودرو نیز شهرت دارد. این روش زمانی استفاده می‌شود که سیستم قفل مرکزی خود ماشین به پمپ درب راننده و یا به چهار عدد پمپ خودرو، به وسیله دو عدد سیم (عموماً درشت) فرمان باز یا بسته شدن می‌دهد، کاربرد دارد. در این مدل خودروها با استفاده از این روش، در سیستم قفل مرکزی خود خودرو هیچ تداخلی ایجاد نمی‌شود. برای نصب سیم‌های دزدگیر در این روش این دو سیم درشت چیده می‌شوند. بعد از چیده شدن برای هر سیم دو سمت وجود دارد. سمت پمپ سیم چیده شده و سمت کامپیوتر یا قفل مرکز سیم چیده شده.

  روش چهارم (تک سیم زانتیا)

  این روش نیز اوایل برای نصب دزدگیر روی سیتروئن زانتیا رایج شد و به نام همین خودرو نیز شهرت دارد. این روش زمانی استفاده می‌شود که یک عدد سیم در خودرو وجود داشته باشد که با تحریک منفی این سیم درب‌ها قفل شوند و با چیدن همان سیم درب‌ها باز شوند. برای نصب سیم‌های دزدگیر در این روش این سیم باید چیده شود. بعد از چیده شدن برای سیم دو سمت وجود دارد. سمت اول چیده شده و سمت دوم سیم چیده شده.

  روش پنجم (تک سیم عکس زانتیا)

  این روش نیز چون برعکس روش تک سیم زانتیا می‌باشد، به روش عکس زانتیا شهرت دارد. این روش زمانی استفاده می‌شود که یک عدد سیم در خودرو وجود داشته باشد که با تحریک منفی به این سیم درب‌ها باز شوند و با چیدن همان سیم درب‌ها قفل شوند. برای نصب سیم‌های دزدگیر در این روش این سیم باید چیده شود. بعد از چیده شدن برای سیم دو سمت وجود دارد. سمت اول چیده شده و سمت دوم سیم چیده شده.

  تشریح بخش قفل مرکزی دزدگیر

  همه دزدگیرها دو عدد رله را برای قفل و باز شدن درب‌های خودرو در نظر گرفته‌اند. تحریک پایه‌های بوبین این دو عدد رله داخل خود کیت و توسط فرمان قفل و باز دستگاه دزدگیر انجام می‌شود. ولی پایه‌های NC، NO و COM این دو رله را به عهده نصاب گذاشته‌اند. بنابراین هر دزدگیر شش عدد سیم با نام‌های Lock(NO)، Lock(COM)، Lock(NC)، unLock(NO)، unLock(COM) و unLock(NC) برای شما قرار داده است. این سیم‌ها عمدتاً رنگ بندی ثابتی دارند ولی بعضی از شرکت‌های سازنده رنگ بندی خاص خودشان را انجام می‌دهند.

  جدول مفهومی نصب قفل مرکزی دزدگیر

  سیم‌های دزدگیر
  (بر اساس نام)
  روش اول
  (به پمپ)
  روش دوم
  (پژویی)
  روش سوم
  (۲۰۶)
  روش چهارم
  (تک سیم زانتیایی)
  روش پنجم
  (تک سیم عکس زانتیایی)
  Lock(NO)مثبتمنفیمثبتمنفیقطع
  Lock(COM)پمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت اول سیم قطع شدهسمت اول سیم قطع شده
  Lock(NC)منفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزقطعسمت دوم سیم قطع شده
  unLock(NO)مثبتمنفیمثبتقطعمنفی
  unLock(COM)پمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت دوم سیم قطع شدهسمت دوم سیم قطع شده
  unLock(NC)منفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزسمت اول سیم قطع شدهقطع

  جدول نصب قفل مرکزی دزدگیرهای متداول

  سیم‌های دزدگیر
  (رنگ‌بندی متداول)
  روش اول
  (به پمپ)
  روش دوم
  (پژویی)
  روش سوم
  (۲۰۶)
  روش چهارم
  (تک سیم زانتیایی)
  روش پنجم
  (تک سیم عکس زانتیایی)
  زردمثبتمنفیمثبتمنفیقطع
  سفیدپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت اول سیم قطع شدهسمت اول سیم قطع شده
  نارنجیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزقطعسمت دوم سیم قطع شده
  زرد/مشکیمثبتمنفیمثبتقطعمنفی
  سفید/مشکیپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت دوم سیم قطع شدهسمت دوم سیم قطع شده
  نارنجی/مشکیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزسمت اول سیم قطع شدهقطع

  جدول نصب قفل مرکزی دزدگیر ماجیکار

  سیم‌های دزدگیر
  (ماجیکار)
  روش اول
  (به پمپ)
  روش دوم
  (پژویی)
  روش سوم
  (۲۰۶)
  روش چهارم
  (تک سیم زانتیایی)
  روش پنجم
  (تک سیم عکس زانتیایی)
  سبز/سفیدمثبتمنفیمثبتمنفیقطع
  سبزپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت اول سیم قطع شدهسمت اول سیم قطع شده
  سبز/مشکیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزقطعسمت دوم سیم قطع شده
  زرد/سفیدمثبتمنفیمثبتقطعمنفی
  زردپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت دوم سیم قطع شدهسمت دوم سیم قطع شده
  زرد/مشکیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزسمت اول سیم قطع شدهقطع

  جدول نصب قفل مرکزی دزدگیر ایزیکار

  سیم‌های دزدگیر
  (ایزیکار)
  روش اول
  (به پمپ)
  روش دوم
  (پژویی)
  روش سوم
  (۲۰۶)
  روش چهارم
  (تک سیم زانتیایی)
  روش پنجم
  (تک سیم عکس زانتیایی)
  قهوه‌ایمثبتمنفیمثبتمنفیقطع
  سبزپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت اول سیم قطع شدهسمت اول سیم قطع شده
  نارنجیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزقطعسمت دوم سیم قطع شده
  قرمزمثبتمنفیمثبتقطعمنفی
  زردپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت دوم سیم قطع شدهسمت دوم سیم قطع شده
  مشکیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزسمت اول سیم قطع شدهقطع

  جدول نصب قفل مرکزی برای همه دزدگیرها

  سیم‌های دزدگیر
  (بر اساس نام)
  سیم‌های دزدگیر
  (رنگ‌بندی متداول)
  سیم‌های دزدگیر
  (ماجیکار)
  سیم‌های دزدگیر
  (ایزیکار)
  روش اول
  (به پمپ)
  روش دوم
  (پژویی)
  روش سوم
  (۲۰۶)
  روش چهارم
  (تک سیم زانتیایی)
  Lock(NO)زردسبز/سفیدقهوه‌ایمثبتمنفیمثبتمنفی
  Lock(COM)سفیدسبزسبزپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت اول سیم قطع شده
  Lock(NC)نارنجیسبز/مشکینارنجیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزقطع
  unLock(NO)زرد/مشکیزرد/سفیدقرمزمثبتمنفیمثبتقطع
  unLock(COM)سفید/مشکیزردزردپمپسیم قفل مرکزسمت پمپسمت دوم سیم قطع شده
  unLock(NC)نارنجی/مشکیزرد/مشکیمشکیمنفیقطعسمت کامپیوتر / قفل مرکزسمت اول سیم قطع شده

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۷ رای

  نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Custom attributes
  • Custom fields
  Click outside to hide the comparison bar
  Compare
  گفتگو با کارشناس
  سلام آیا می تونم کمک تون کنم
  سلام آیا می تونم کمک کنم